Prijavi se za sudjelovanje

Prijave se šalju na e-mail adresu:

prijava@gradionica.info

Rok za prijave je do 7. studenog 2021.​

Prijava mora sadržavati:

ime / prezime / struka / mob.

Sudjelovanje može biti samostalno ili u timovima. Minimalno jedan član tima treba biti arhitekt, krajobrazni arhitekt, urbanist ili dizajner, bilo da osoba tek studira ili je diplomirala. Timovi su najviše tročlani i, poželjno, interdisciplinarni, a osim navedenih struka mogu ih činit primjerice i geografi, sociolozi, komunikolozi, ekonomisti, elektrotehničari i dr.

Ukoliko se prijavljuje tim, navode se podaci za sve članove tima.