Prijavi se za sudjelovanje

Prijave se šalju na e-mail adresu:

prijava@gradionica.info

Prijava mora sadržavati:

ime / prezime / struka / mob.

Svi prijavljeni sudionici trebaju biti u timovima od minimalno dvije osobe. Timovi smiju biti interdisciplinarni, ali većina članova tima treba biti arhitekt, krajobrazni arhitekt, urbanist ili dizajner, bilo da osoba tek studira ili je diplomirala. Timovi su najviše tročlani.

Ukoliko se prijavljuje tim, navode se podaci za sve članove tima.