Gradionica

…je interdisciplinarna radionica Društva arhitekata Zadra s temom oživljavanja zapuštenih gradskih prostora koji predstavljaju barijere u prostoru, a kroz radionice bi dobili prijedloge za ponovnu aktivaciju, rekonstrukciju i uređenje.

Kroz višednevne aktivnosti, razmjenu znanja sudionika različitih struka i aktivnim sudjelovanjem građana cilj je dati poticaj planiranju, projektiranju i mogućim intervencijama u prostoru, istražiti potencijale i dobiti raznolika rješenja korištenja i aktivacije prostora. Osim toga, cilj je i osvješćivanje građana i šire javnosti o postojanju zapuštenih prostora unutar strukture gradskog tkiva te njihovo vraćanje građanima na korištenje.

Očekujemo kako će kreativne interdisciplinarne radne grupe svojim prijedlozima stvoriti podlogu za daljnje promišljanje prostora. Prezentacije i javne izložbe privući će i senzibilizirati struku, građane i različite interesne skupine za takve prostore i potaknuti moguću raspravu pa i buduće projekte i natječaje. Očekujemo kako će se kroz raznolike prijedloge, završnu izložbu i realizacije u oblicima privremenih instalacija, stvoriti plodno tlo za aktivaciju i drugih sličnih prostora u gradu.

Želja nam je ponoviti ovakvu radionicu barem jednom godišnje, ponuditi građanima novu viziju zanemarenih dijelova grada, ukazati na problem propadanja zapuštenih prostora u gradu i realizirati najbolja rješenja.

Ideja o pokretanju Gradionice nastala je 2016. u Društvu arhitekata Zadra. Autori su: Nera Nejašmić Kozina, Petar Kozina, Nina Ninčević i Lucija Perić.