Učenici su sudjelovali u cijelom procesu – od skica i izrade maketa, pa sve do planiranja i crtanja oplata za izvedbu.