Otvaranje radionice i uvodno predavanje održano je 13. ožujka u prostorijama multimedijalne dvorane Gradske knjižnice Zadar. Arhitekti sa Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Kristina Careva i dr. sc. Rene Lisac predstavili su svoj projekt ”Akupunktura grada” – projekt kojim se kroz niz malih i preciznih intervencija u gradskim četvrtima Zagreba poboljšava kvaliteta urbanog života, povećava socijalna kohezija lokalne zajednice i jača identitet četvrti.

Petar Kozina je u ime organizatora Društva arhitekata Zadra predstavio Gradionicu učenicima Tehničke škole Zadar, a mlade arhitektice Leona Kordiš i Nadina Mujić učenicima su iznijele projektni zadatak.

Nakon predavanja obišli smo okoliš Centra za mlade koji je još u fazi gradilišta.