arhitektonsko-urbanistička radionica

tema: Ulica Stjepana Radića u Zadru – javne pješačke površine

G R A D I O N I C A m i n i

o7. – 12. o3.

Tehnička škola Zadar / Strukovna škola Vice Vlatkovića
mentori: ConstructLab, Njemačka

G R A D I O N I C A m a x i

14. – 19. o3.

online radionica
mentori: Ana Dana Beroš, Dinko Peračić, Idis Turato

Može li Ulica Stjepana Radića biti pješačka veza između starog centra (Poluotoka) i novog centra (bivša vojarna)?

Može li Ulica Stjepana Radića biti mjesto zaustavljanja i boravljenja?

Može li Ulica Stjepana Radića biti primjer nove prakse s naglaskom na širenje pješačkih i zelenih površina?

Može li Ulica Stjepana Radića biti bez automobila?

prijave timova (minimalno dva člana) na: prijava@gradionica.info