proljeće 2022. godine

arhitektonsko-urbanistička radionica

tema: Ulica Stjepana Radića u Zadru

prijave na: prijava@gradionica.info

održavanje radionice: online

Može li Ulica Stjepana Radića biti pješačka veza između starog centra (Poluotoka) i novog centra (bivša vojarna)?

Može li Ulica Stjepana Radića biti mjesto zaustavljanja i boravljenja?

Može li Ulica Stjepana Radića biti primjer nove prakse s naglaskom na širenje pješačkih i zelenih površina?

Može li Ulica Stjepana Radića biti bez automobila?