Društvo arhitekata Zadra u suradnji s Gradom Zadrom i udrugom Eko-Zadar od 19. do 24. listopada 2020. organizira četvrtu po redu interdisciplinarnu (g)radionicu s temom oživljavanja zapuštenih gradskih prostora.

Ovog puta tema je Zeleni grad na primjeru gradske mikrolokacije – autobusne stanice.

UVOD

Grad se kroz povijest mijenja. Od potrebe za zatvaranjem u sigurne okvire, pa nakon težnje za otvaranjem prema svojoj okolini, grad je dosegao povijesni trenutak u kojem njegov razvoj ne ovisi više samo o mjestu na kojem se nalazi (genius loci) već i o globalnim (ne)prilikama.

Krize (ekonomske, ekološke, političke, migrantske, zdravstvene…) i dostignuća (društvena, tehnološka, znanstvena…) snažno oblikuju suvremene potrebe gradova i stvaraju nova bezbrojna rješenja korištenja.
Urbanistički oblici u koje se suvremeni gradovi transformiraju povezuju se s obnovljivim izvorima energije, energetskom učinkovitošću, zelenim rješenjima, održivim gospodarenjem otpadom, održivim korištenjem prirodnih resursa, majčinskim odnosom prema neizgrađenom prostoru, recikliranjem izgrađenih prostornih resursa, polivalentnim korištenjem prostora, participativnim planiranjem itd.

(G)radionica kao alat u kratkom vremenskom intervalu intervenira na jednom malom segmentu grada, na vrlo određenoj mikrolokaciji u gradu sa specifičnom problematikom.

Urbanizam grada sustav je sastavljen od mnogih elemenata od kojih su najupečatljiviji djelovi gradskog prostora (zgrade, ulice, trgovi, kvartovi, parkovi…). Ali postoje i oni elementi sustava urbanizma čija veličina nije u fizičkom prostoru, već u njihovom značaju. Jedan od tih elemenata koji grad pretvara u živući organizam je upravo infrastruktura – javni prijevoz.
Krvožilni je sustav grada sačinjen od pravaca, vozila, voznog reda, internih pravila, prijevoznih naknada, ali i nama najvažnijih gradskih čvorova (nods) – autobusnih stanica.

Autobusna stanica urbana je oprema. Ona je postojeći minijaturni urbani prostor, ali i proizvod. Prostor čekanja i susreta. Sigurno mjesto i javno sklonište. Točka informiranja. Dio identiteta grada. Jedno od najpotentnijih mjesta za primjenu zelenih rješenja i IT tehnologije. Sve to zajedno daje joj kredibilitet postati jedan važan element u sustavu suvremenog urbanističkog oblika u koji se grad transformira – Zeleni grad (Green City).

OBUHVAT

Autobusna stanica nalazi se na užem ili širem području grada. Pronađeno je nekoliko lokacija na kojima se dočarava problematika postojećih autobusnih stanica.

U Zadru je značajan deficit zelenila na urbanim površinama: ulice, trgovi, zgrade. Dok se ekološka kriza rješava intenzivnim ozelenjivanjem gradova na najčudesnije načine, zelenilo naših urbanih sredina svedeno je na postotak površine građevinske čestice.

Autobusne stanice mahom su kataloška rješenja bez identiteta, neprilagođena klimi i podneblju, u raskoraku sa suvremenim potrebama i tehnologijom. Čeznu za promjenom.

PROJEKTNI ZADATAK

Kako oblikovati autobusnu stanicu prema potrebama stanovnika i posjetitelja svih dobnih skupina u suvremenom gradu? Kako u uvjetima različitih gradskih lokacija oblikovati univerzalni minijaturni urbani prostor koji će pružiti nužnu sigurnost i sklonište u javnom prijevozu, a istovremeno osigurati ugodno mjesto čekanja i susreta? Kako od autobusne stanice napraviti novi gradski info punkt? Kako deficit zelenila na urbanim površinama nadomjestiti implementacijom zelenih rješenja na autobusnim stanicama? Kako iskoristiti suvremenu tehnologiju za zadovoljavanje suvremenih potreba korisnika? Kako izgleda autobusna stanica u Zelenom gradu?

Ovo su samo neka od pitanja koja su otvorena za razmišljanje.

Ideju je potrebno prikazati na jednoj ili više ponuđenih lokacija u podlogama.

CILJEVI (G)RADIONICE

Kroz petodnevnu online radionicu, razmjenu znanja sudionika različitih struka i aktivnim sudjelovanjem građana koji valorizaju radove ciljevi su: istražiti potencijale i dobiti raznolika rješenja obnove, korištenja i aktivacije prostora, potaknuti raspravu i buduće projekte i natječaje, realizirati najbolja rješenja i stvoriti plodno tlo za aktivaciju drugih sličnih prostora u gradu.

Osim toga, cilj je i osvješćivanje javnosti o suvremenim tendencijama u urbanizmu kao i o suštoj potrebi za poboljšanjem postojećeg zanemarenog prostora i infrastrukture.

U DUHU AKTUALNE COVID SITUACIJE

Svi kontakti tijekom trajanja (g)radionice, s obzirom na aktualnu COVID19 situaciju, biti će online. (G)radionice se odvija iz udobnosti Vašeg doma.

Izložba će biti organizirana na otvorenom, uz prigodan/prilagođen domijenak.

PRIJAVE

Prijaviti se možete na e-mail adresu:

prijava@gradionica.info

s podacima ime, prezime, struka i telefon. Ukoliko se prijavljuje tim, navode se podaci za sve članove tima. Prijave su otvorene do 18. listopada 2020. ili do popunjenja kvote sudionika.

Prijave se produžuju do 19. listopada 2020. do 16 sati.

Više o ovogodišnjoj gradionici i njezinom programu čitajte u nastavku.