Počeli smo jako rano ujutro u COINu. S obzirom da je subota, 9 sati je svakako rano.

Nakon što smo se podijelili u tročlane timove upustili smo se u intenzivno rješavanje problema koje smo prethodno spoznali na obilasku parka i još jednom ponovili na velikoj problemskoj karti.

U timu VRULJOLINA su Ante Grbić, Ante Pirc i Ivana Kurta, u timu STUPbySTUP su Andrijana Krpeta, Inka Černić i Magdalena Jurišić, u timu PLAYSCAPE su Hana Paleka i Eleonora Popović, u timu VRULJOSJET su Roko Bajlo, Bartol Janković i Jadranka Vdović, te u timu PERIWAY Ivan Maurović, Željka Tonković i Lucia Kalogjera. Timovi se svojim znanjem i stručnošću međusobno nadopunjavaju i pokrivaju arhitekturu, krajobraznu arhitekturu, pedagodiju i sociologiju. Među njima su čak i učenici srednje škole, studenti i profesorice.

Moderatori Lucia Melada, Zvonimir Bušić i Ivan Kujundžić pažljivo promatraju, zapažaju i vode timove od samog početka pazeći da tkogod ne zaluta već u konceptu, a pogotovo u razradi ideje.

Do 12 sati su svi timovi trebali smisliti jasne teme koje se međusobno ne preklapaju već se nadopunjuju. Nakon ad hoc prezentacije tih tema i koncepata u 14 sati, mogli smo prionuti daljnjoj razradi.

Do kraja dana smo svi više-manje imali definirane ideje i skice. Preostaje nam prenošenje tih ideja i skica u arhitektonske crteže, slike i opise.

Foto: Bojan Bogdanić