Udruga „Eko-Zadar“ u suradnji s Društvom arhitekata Zadra i Gradom Zadrom organizira javnu tribinu pod nazivom „Građanski razgovor – Park naš svagdašnji: Kakvu Vruljicu bi ti?“.  Tribina će se održati u utorak 14. svibnja s početkom u 18 sati u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar. Kao uvodničari govorit će pročelnik UO za EU fondove Grada Zadra Šime Erlić i dopredsjednik Društva arhitekata Zadra Petar Kozina.

Na tribini će biti predstavljeni rezultati ankete „Park naš svagdašnji: Kakvu Vruljicu bi ti?“. Ova anketa je online bila postavljena od 23. travnja do 7. svibnja 2019. Anketiranje je u istom periodu provođeno i putem dvije glasačke kutije od kojih je jedna bila postavljena na ulazu u Gradsku knjižnicu Zadar, a druga u prostorijama udruge „Eko-Zadar“.

Svrha tribine je provesti kvalitetan razgovor svih zainteresiranih građana/ki  na temu malih intervencija u parku Vruljica. Razmišljanja građana/ki, kako ona iznesena u anketi, tako i ona iznesena na javnoj tribini poslužit će kao podloga arhitektima i drugim članovima/cama interdisciplinarnih timova koji će sudjelovati na arhitektonskoj radionici „Gradionica“ od 24. do 26. svibnja 2019., a koja će se baviti upravo parkom Vruljica.

Javna tribina dio je projekta „Zelena transformacija – građanska participacija“  vrijednog 8.000 kuna, kojeg financira Zadarska županija,  Upravni  odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade.