Kako potaknuti državne institucije, koje koriste objekte na prostoru bivše vojarne, na otvaranje ograđenog prostora javnom korištenju? Kako najbolje isplanirati kolne i pješačke komunikacije? Kako osvijestiti ljude o postojanju velike javne površine u širem centru grada? Kojim sadržajima privući građane i na koji način oblikovati prostor kako bi se on počeo intenzivnije koristiti? Kako iskoristiti ogromni potencijal uz centar grada kako bi on zaživio s gradom i građanima?

Kroz intenzivnu trodnevnu radionicu i rad u interdisciplinarnim grupama, cilj je, preklapajući mrežu komunikacija i prostornih cjelina, dobiti širu sliku o mogućnostima prostora te doći do prijedloga kojim bi se predočili potencijali, ali i mogući detaljniji zahvati u prostoru.

Društvo arhitekata Zadra u suradnji s Gradom Zadrom i udrugom Eko-Zadar organiziralo je interdisciplinarnu (g)radionicu s temom oživljavanja zapuštenih gradskih prostora, koja se održala od 26. do 28. svibnja 2017. godine na prostoru bivše vojarne Stjepana Radića te u prostorijama centra COIN Coworking Zadar. Sudionici (G)radionice bili su mladi arhitekti, urbanisti, krajobrazni arhitekti, inženjeri građevine, sociolozi i geografi.

obuhvat(G)radionice

Zapušteni gradski prostor bivše vojarne Stjepana Radića trenutno predstavlja barijeru u prostoru. Definiran je kao zona javne i društvene namjene, međutim, osim Gradske knjižnice Zadar, ostali javni i društveni sadržaji su izostali, a objekti i zelene površine su zapuštene i ograđene ogradama. Kroz ovu je radionicu cijeli obuhvat dobio prijedloge za ponovnu aktivaciju, rekonstrukciju i uređenje. Sudionici (G)radionice ponudili su građanima novu viziju ovog zanemarenog dijela grada telow-budget rješenja koja će aktivirati dosad zanemareni prostor.

rezultati

Kroz trodnevne aktivnosti i razmjenu znanja sudionika različitih struka utvrđen je dojam o prostoru i njegovoj strukturi, uočeni su brojni problemi, ali i velik potencijal cijelog prostora bivše vojarne Stjepana Radića. Dobivena su raznolika rješenja korištenja i aktivacije,kako pojedinačnih točaka, tako i cjelokupnog obuhvata. Kreativne interdisciplinarne radne grupe svojim prijedlozima stvorile su podlogu za daljnje promišljanje prostora. Koncepti i rješenja svih interdisciplinarnih grupa sudionika (G)radionice usmjereno djeluju prema uklanjanju postojećih barijera u prostoru, povećanju broja korisnika, te aktivaciji novih sadržaja. Tendencija im je osvijestiti građane i širu javnost o postojanju ovog zapuštenog prostora unutar strukture gradskog tkiva u širem centru grada te reaktivirati njegovo korištenje.

prezentacija radova

Prezentacija radova održala se u sklopu održavanja KvartArt festivala u prostoru bivše menze vojarne Stjepana Radića 9. lipnja 2017. godine u 20h. Radovi su bili izloženi u vanjskom prostoru pored Gradske knjižnice za vrijeme trajanja zadarskog kvartovskog festivala KvartArt od 02. do 17. lipnja 2017. godine, te ne web stranici Gradionice gdje su građani mogli izabrati najbolji rad.

smjernice za žiriranje

Tri rada, prema mišljenju stručnog žirija, koja su najbolje odgovorila na pitanja postavljena u projektnom zadatku, ušla su u finalni izbor za javno glasovanje, koje je provedeno preko internet stranice i društvenih  mreža.

Kriteriji za žiriranje bili su:

  • ukupna kvaliteta koncepta
  • inovativnost u pristupu rješavanja zadatka
  • provedivost, ekonomičnost i funkcionalnost intervencije/a
  • originalnost, kreativnost i odvažnost projekta koji će se izvesti
  • funkcionalnost rješenja prometa u mirovanju te pješačkih i kolnih komunikacija